Author Topic: 2010. Ингрессии и статики  (Read 5581 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Anik

 • Moderator
 • *****
 • Posts: 2325
 • Gender: Male
2010. Ингрессии и статики
« on: 09.10.2009 13:30:35 »
Время рижское местное (GMT+2), с учетом перехода на летнее

01.01.2010 14:15:17   Nod   D   21°04'45"Cap
02.01.2010 04:40:51   Moo   >   Leo
04.01.2010 04:52:22   Moo   >   Vir
06.01.2010 06:58:00   Moo   >   Lib
07.01.2010 12:50:53   Nod   R   21°07'21"Cap
08.01.2010 12:00:05   Moo   >   Sco
10.01.2010 20:09:56   Moo   >   Sgr
11.01.2010 12:27:48   Nod   D   21°06'50"Cap
13.01.2010 06:53:41   Moo   >   Cap
13.01.2010 17:56:32   Sat   R   04°39'09"Lib
15.01.2010 01:45:28   Nod   R   21°07'13"Cap
15.01.2010 09:06:29         Затмение Солнечное кольцевое
15.01.2010 09:11:18   Moo      New
15.01.2010 18:51:45   Mer   D   05°33'16"Cap
15.01.2010 19:16:42   Moo   >   Aqr
18.01.2010 04:10:17   Jup   >   Psc
18.01.2010 08:17:00   Moo   >   Psc
18.01.2010 16:34:31   Ven   >   Aqr
20.01.2010 06:27:38   Sun   >   Aqr
20.01.2010 20:36:15   Moo   >   Ari
23.01.2010 06:39:23   Moo   >   Tau
23.01.2010 12:44:17   Nod   D   21°00'47"Cap
25.01.2010 13:11:16   Moo   >   Gem
27.01.2010 16:01:19   Moo   >   Cnc
29.01.2010 02:10:15   Nod   R   21°05'16"Cap
29.01.2010 16:09:57   Moo   >   Leo
30.01.2010 08:17:31   Moo      Full
31.01.2010 15:22:51   Moo   >   Vir

02.02.2010 15:41:41   Moo   >   Lib
04.02.2010 18:55:23   Moo   >   Sco
06.02.2010 01:57:37   Nod   D   20°49'42"Cap
07.02.2010 02:03:28   Moo   >   Sgr
08.02.2010 01:30:04   Pro   R   12°39'27"Sco
09.02.2010 12:43:26   Moo   >   Cap
10.02.2010 11:05:45   Mer   >   Aqr
11.02.2010 07:00:43   Nod   R   20°56'04"Cap
11.02.2010 14:09:39   Ven   >   Psc
12.02.2010 01:23:38   Moo   >   Aqr
14.02.2010 04:51:15   Moo      New
14.02.2010 14:22:47   Moo   >   Psc
17.02.2010 02:30:11   Moo   >   Ari
18.02.2010 20:35:33   Sun   >   Psc
19.02.2010 12:55:00   Moo   >   Tau
21.02.2010 20:46:55   Moo   >   Gem
22.02.2010 02:33:00   Nod   D   20°08'38"Cap
24.02.2010 01:28:36   Moo   >   Cnc
25.02.2010 11:14:54   Nod   R   20°11'37"Cap
26.02.2010 03:08:13   Moo   >   Leo
28.02.2010 02:52:17   Moo   >   Vir
28.02.2010 18:37:49   Moo      Full

01.03.2010 15:27:32   Mer   >   Psc
02.03.2010 02:31:06   Moo   >   Lib
04.03.2010 04:11:01   Moo   >   Sco
06.03.2010 09:35:46   Moo   >   Sgr
07.03.2010 14:33:16   Ven   >   Ari
07.03.2010 17:50:00   Nod   D   19°21'21"Cap
08.03.2010 19:13:02   Moo   >   Cap
10.03.2010 10:09:47   Nod   R   19°22'58"Cap
10.03.2010 19:08:44   Mar   D   00°17'41"Leo
11.03.2010 07:42:13   Moo   >   Aqr
13.03.2010 20:43:28   Moo   >   Psc
15.03.2010 23:01:01   Moo      New
16.03.2010 08:31:49   Moo   >   Ari
17.03.2010 18:11:36   Mer   >   Ari
18.03.2010 18:29:13   Moo   >   Tau
20.03.2010 19:32:08   Sun   >   Ari
21.03.2010 02:28:11   Moo   >   Gem
23.03.2010 08:15:42   Moo   >   Cnc
23.03.2010 12:46:18   Nod   D   17°49'50"Cap
24.03.2010 15:12:43   Nod   R   17°49'59"Cap
25.03.2010 11:38:46   Moo   >   Leo
27.03.2010 12:57:00   Moo   >   Vir
28.03.2010 03:00:00         Переход на летнее время (+1)
29.03.2010 14:21:03   Moo   >   Lib
30.03.2010 05:25:21   Moo      Full
31.03.2010 15:40:47   Moo   >   Sco
31.03.2010 20:34:42   Ven   >   Tau

02.04.2010 16:05:44   Mer   >   Tau
02.04.2010 19:52:24   Moo   >   Sgr
05.04.2010 04:06:38   Moo   >   Cap
06.04.2010 11:02:27   Nod   D   16°32'14"Cap
06.04.2010 14:28:33   Nod   R   16°32'14"Cap
07.04.2010 05:33:59   Plu   R   05°25'14"Cap
07.04.2010 15:50:42   Moo   >   Aqr
07.04.2010 21:50:43   Sat   >   Vir
10.04.2010 04:47:35   Moo   >   Psc
12.04.2010 16:30:51   Moo   >   Ari
14.04.2010 15:28:51   Moo      New
15.04.2010 01:54:39   Moo   >   Tau
17.04.2010 09:07:44   Moo   >   Gem
18.04.2010 07:05:58   Mer   R   12°37'54"Tau
19.04.2010 14:38:45   Moo   >   Cnc
20.04.2010 07:29:44   Sun   >   Tau
20.04.2010 09:31:13   Hir   >   Psc
20.04.2010 16:30:51   Nod   D   14°52'39"Cap
21.04.2010 18:41:47   Moo   >   Leo
21.04.2010 21:19:32   Nod   R   14°52'50"Cap
23.04.2010 21:24:07   Moo   >   Vir
25.04.2010 08:05:07   Ven   >   Gem
25.04.2010 23:16:22   Moo   >   Lib
28.04.2010 01:28:25   Moo   >   Sco
28.04.2010 15:18:24   Moo      Full
30.04.2010 05:35:38   Moo   >   Sgr

02.05.2010 12:59:41   Moo   >   Cap
03.05.2010 15:29:36   Nod   D   13°43'53"Cap
04.05.2010 23:51:27   Moo   >   Aqr
06.05.2010 07:29:00   Nod   R   13°45'24"Cap
07.05.2010 12:33:45   Moo   >   Psc
10.05.2010 00:29:01   Moo   >   Ari
12.05.2010 01:26:31   Mer   D   02°39'34"Tau
12.05.2010 09:47:56   Moo   >   Tau
14.05.2010 04:04:20   Moo      New
14.05.2010 16:17:42   Moo   >   Gem
16.05.2010 20:45:27   Moo   >   Cnc
17.05.2010 18:33:57   Nod   D   12°44'00"Cap
19.05.2010 00:06:10   Moo   >   Leo
20.05.2010 04:04:45   Ven   >   Cnc
21.05.2010 02:40:14   Nod   R   12°46'45"Cap
21.05.2010 02:58:17   Moo   >   Vir
21.05.2010 06:33:50   Sun   >   Gem
23.05.2010 05:49:37   Moo   >   Lib
25.05.2010 09:16:54   Moo   >   Sco
27.05.2010 14:15:20   Moo   >   Sgr
28.05.2010 02:07:15   Moo      Full
28.05.2010 04:43:45   Ura   >   Ari
29.05.2010 21:43:59   Moo   >   Cap
30.05.2010 21:02:28   Nod   D   12°11'16"Cap
30.05.2010 21:08:19   Sat   D   27°49'57"Vir
31.05.2010 21:48:09   Nep   R   28°42'09"Aqr

01.06.2010 08:07:42   Moo   >   Aqr
03.06.2010 20:33:27   Moo   >   Psc
04.06.2010 10:04:02   Hir   R   00°59'28"Psc
05.06.2010 01:25:47   Nod   R   12°17'13"Cap
06.06.2010 08:49:35   Moo   >   Ari
06.06.2010 09:27:34   Jup   >   Ari
07.06.2010 09:11:17   Mar   >   Vir
08.06.2010 18:40:43   Moo   >   Tau
10.06.2010 08:40:57   Mer   >   Gem
11.06.2010 01:10:38   Moo   >   Gem
12.06.2010 14:14:31   Moo      New
13.06.2010 04:50:10   Moo   >   Cnc
14.06.2010 00:46:15   Nod   D   11°57'38"Cap
14.06.2010 11:49:46   Ven   >   Leo
15.06.2010 06:53:58   Moo   >   Leo
17.06.2010 08:40:39   Moo   >   Vir
19.06.2010 07:24:14   Nod   R   12°01'41"Cap
19.06.2010 11:12:58   Moo   >   Lib
21.06.2010 14:28:20   Sun   >   Cnc
21.06.2010 15:13:29   Moo   >   Sco
23.06.2010 21:09:54   Moo   >   Sgr
25.06.2010 13:31:49   Mer   >   Cnc
26.06.2010 05:21:11   Moo   >   Cap
26.06.2010 14:30:18   Moo      Full
26.06.2010 14:38:21         Затмение Лунное частное
27.06.2010 04:00:18   Nod   D   11°55'06"Cap
28.06.2010 08:34:51   Lil   >   Psc
28.06.2010 15:51:51   Moo   >   Aqr

01.07.2010 04:09:28   Moo   >   Psc
03.07.2010 16:43:57   Moo   >   Ari
04.07.2010 03:29:01   Nod   R   11°56'48"Cap
04.07.2010 17:28:13   Nod   D   11°56'48"Cap
05.07.2010 19:48:28   Ura   R   00°35'30"Ari
06.07.2010 03:28:56   Moo   >   Tau
08.07.2010 10:50:37   Moo   >   Gem
09.07.2010 19:29:06   Mer   >   Leo
10.07.2010 14:31:29   Ven   >   Vir
10.07.2010 14:37:59   Moo   >   Cnc
11.07.2010 10:52:13   Nod   R   11°58'28"Cap
11.07.2010 22:33:27         Затмение Солнечное полное
11.07.2010 22:40:24   Moo      New
12.07.2010 15:53:21   Moo   >   Leo
14.07.2010 16:14:49   Moo   >   Vir
16.07.2010 17:24:01   Moo   >   Lib
18.07.2010 13:02:47   Nod   D   11°53'09"Cap
18.07.2010 20:41:45   Moo   >   Sco
20.07.2010 12:42:06   Hir   >   Aqr
21.07.2010 02:48:20   Moo   >   Sgr
21.07.2010 18:10:20   Sat   >   Lib
23.07.2010 01:21:08   Sun   >   Leo
23.07.2010 11:38:39   Moo   >   Cap
23.07.2010 15:02:47   Jup   R   03°24'07"Ari
24.07.2010 11:04:18   Nod   R   11°58'13"Cap
25.07.2010 22:37:55   Moo   >   Aqr
26.07.2010 04:36:29   Moo      Full
27.07.2010 22:17:37   Pro   D   11°31'05"Sco
28.07.2010 00:42:39   Mer   >   Vir
28.07.2010 10:59:38   Moo   >   Psc
30.07.2010 02:46:12   Mar   >   Lib
30.07.2010 23:41:31   Moo   >   Ari

02.08.2010 11:12:55   Moo   >   Tau
03.08.2010 08:07:58   Nod   D   11°33'35"Cap
04.08.2010 19:54:09   Moo   >   Gem
07.08.2010 00:49:55   Moo   >   Cnc
07.08.2010 06:47:24   Ven   >   Lib
07.08.2010 20:28:20   Nod   R   11°38'10"Cap
09.08.2010 02:22:53   Moo   >   Leo
10.08.2010 06:08:05   Moo      New
11.08.2010 02:00:40   Moo   >   Vir
13.08.2010 01:42:29   Moo   >   Lib
14.08.2010 06:36:17   Ura   >   Psc
15.08.2010 03:26:15   Moo   >   Sco
16.08.2010 21:05:03   Nod   D   11°08'11"Cap
17.08.2010 08:33:44   Moo   >   Sgr
19.08.2010 17:16:59   Moo   >   Cap
20.08.2010 15:15:08   Nod   R   11°11'40"Cap
20.08.2010 22:58:28   Mer   R   19°03'32"Vir
22.08.2010 04:37:20   Moo   >   Aqr
23.08.2010 08:26:53   Sun   >   Vir
24.08.2010 17:10:41   Moo   >   Psc
24.08.2010 20:04:30   Moo      Full
27.08.2010 05:49:05   Moo   >   Ari
29.08.2010 17:35:14   Moo   >   Tau

01.09.2010 03:19:07   Moo   >   Gem
01.09.2010 20:28:46   Nod   D   10°00'24"Cap
03.09.2010 09:50:25   Moo   >   Cnc
04.09.2010 03:18:53   Nod   R   10°01'30"Cap
05.09.2010 12:45:06   Moo   >   Leo
07.09.2010 12:52:39   Moo   >   Vir
08.09.2010 13:29:46   Moo      New
08.09.2010 18:44:25   Ven   >   Sco
09.09.2010 07:49:29   Jup   >   Psc
09.09.2010 12:00:37   Moo   >   Lib
11.09.2010 12:20:56   Moo   >   Sco
13.09.2010 02:08:38   Mer   D   05°21'58"Vir
13.09.2010 15:51:37   Moo   >   Sgr
14.09.2010 07:35:59   Plu   D   02°47'23"Cap
15.09.2010 01:37:37   Mar   >   Sco
15.09.2010 08:36:21   Nod   D   08°59'49"Cap
15.09.2010 23:29:40   Moo   >   Cap
16.09.2010 17:01:46   Nod   R   09°00'03"Cap
18.09.2010 10:34:32   Moo   >   Aqr
20.09.2010 23:14:47   Moo   >   Psc
23.09.2010 06:08:57   Sun   >   Lib
23.09.2010 11:47:05   Moo   >   Ari
23.09.2010 12:17:09   Moo      Full
25.09.2010 23:16:31   Moo   >   Tau
28.09.2010 09:10:24   Moo   >   Gem
30.09.2010 16:45:33   Moo   >   Cnc

01.10.2010 04:26:56   Nod   D   07°12'43"Cap
01.10.2010 08:16:26   Nod   R   07°12'43"Cap
02.10.2010 21:20:46   Moo   >   Leo
03.10.2010 18:03:40   Mer   >   Lib
04.10.2010 22:59:48   Moo   >   Vir
06.10.2010 22:51:28   Moo   >   Lib
07.10.2010 21:44:25   Moo      New
08.10.2010 10:05:22   Ven   R   13°13'58"Sco
08.10.2010 22:51:46   Moo   >   Sco
11.10.2010 01:08:40   Moo   >   Sgr
13.10.2010 07:16:46   Moo   >   Cap
13.10.2010 18:27:30   Nod   D   05°58'45"Cap
15.10.2010 00:25:00   Nod   R   05°58'56"Cap
15.10.2010 17:23:39   Moo   >   Aqr
18.10.2010 05:51:32   Moo   >   Psc
20.10.2010 18:22:53   Moo   >   Ari
21.10.2010 00:18:38   Mer   >   Sco
23.10.2010 04:36:28   Moo      Full
23.10.2010 05:29:27   Moo   >   Tau
23.10.2010 15:34:59   Sun   >   Sco
25.10.2010 14:47:21   Moo   >   Gem
27.10.2010 22:14:14   Moo   >   Cnc
28.10.2010 06:10:46   Nod   D   04°25'36"Cap
28.10.2010 09:47:27   Mar   >   Sgr
30.10.2010 03:38:28   Moo   >   Leo
30.10.2010 15:58:37   Nod   R   04°26'55"Cap
31.10.2010 04:00:00         Переход на зимнее время (-1)

01.11.2010 05:51:07   Moo   >   Vir
03.11.2010 07:18:38   Moo   >   Lib
05.11.2010 08:15:28   Moo   >   Sco
05.11.2010 20:39:27   Hir   D   26°04'07"Aqr
06.11.2010 06:51:43   Moo      New
07.11.2010 08:04:00   Nep   D   25°54'50"Aqr
07.11.2010 10:27:24   Moo   >   Sgr
08.11.2010 05:05:36   Ven   >   Lib
09.11.2010 01:43:04   Mer   >   Sgr
09.11.2010 15:36:25   Moo   >   Cap
09.11.2010 22:09:37   Nod   D   03°35'38"Cap
12.11.2010 00:31:43   Moo   >   Aqr
13.11.2010 18:31:27   Nod   R   03°39'32"Cap
14.11.2010 12:24:00   Moo   >   Psc
17.11.2010 00:58:31   Moo   >   Ari
18.11.2010 18:53:28   Jup   D   23°29'41"Psc
18.11.2010 23:17:32   Ven   D   27°39'26"Lib
19.11.2010 12:04:12   Moo   >   Tau
21.11.2010 19:27:17   Moo      Full
21.11.2010 20:45:42   Moo   >   Gem
22.11.2010 12:14:29   Sun   >   Sgr
24.11.2010 03:13:56   Moo   >   Cnc
24.11.2010 08:21:55   Nod   D   02°55'40"Cap
26.11.2010 08:01:03   Moo   >   Leo
28.11.2010 11:33:35   Moo   >   Vir
28.11.2010 22:47:05   Nod   R   03°00'36"Cap
30.11.2010 02:33:08   Ven   >   Sco
30.11.2010 14:15:10   Moo   >   Lib

01.12.2010 02:10:24   Mer   >   Cap
02.12.2010 16:43:27   Moo   >   Sco
04.12.2010 19:59:05   Moo   >   Sgr
05.12.2010 19:35:39   Moo      New
06.12.2010 03:49:43   Ura   D   26°40'20"Psc
07.12.2010 01:15:39   Moo   >   Cap
07.12.2010 06:06:28   Nod   D   02°43'26"Cap
08.12.2010 01:48:50   Mar   >   Cap
09.12.2010 09:30:21   Moo   >   Aqr
10.12.2010 14:04:24   Mer   R   05°56'09"Cap
11.12.2010 20:40:29   Moo   >   Psc
13.12.2010 15:51:36   Nod   R   02°49'17"Cap
14.12.2010 09:14:28   Moo   >   Ari
16.12.2010 20:48:40   Moo   >   Tau
18.12.2010 16:53:24   Mer   >   Sgr
19.12.2010 05:37:17   Moo   >   Gem
21.12.2010 10:13:24   Moo      Full
21.12.2010 10:16:56         Затмение Лунное полное
21.12.2010 11:21:59   Moo   >   Cnc
21.12.2010 15:24:24   Nod   D   02°44'08"Cap
22.12.2010 01:38:23   Sun   >   Cap
23.12.2010 14:50:28   Moo   >   Leo
24.12.2010 18:58:56   Nod   R   02°44'24"Cap
25.12.2010 17:13:52   Moo   >   Vir
27.12.2010 19:37:38   Moo   >   Lib
28.12.2010 06:22:37   Nod   D   02°44'04"Cap
29.12.2010 22:49:22   Moo   >   Sco
30.12.2010 09:20:34   Mer   D   19°37'29"Sgr-------------

2009
2008
2007

Offline Anik

 • Moderator
 • *****
 • Posts: 2325
 • Gender: Male
Re: 2010. Ингрессии и статики
« Reply #1 on: 09.10.2009 14:07:32 »Offline Anik

 • Moderator
 • *****
 • Posts: 2325
 • Gender: Male
Re: 2010. Ингрессии и статики
« Reply #2 on: 27.10.2009 18:51:05 »
Количество ретроградных элементов в 2010 году:чем на графике точка выше, тем больше нужно копаться в прошлом..
Чем ниже - тем больше смотреть в будущее...

Максимум ретроградности (обращенности в прошлое):
с 24.07.2010 11:04 по 27.07.2010 22:17
с 20.08.2010 22:58 по 01.09.2010 20:28
с 04.09.2010 03:18 по 13.09.2010 02:08

Максимум директности (прорывы в будущее):
с 07.12.2010 06:06 по 10.12.2010 14:04
с 30.12.2010 09:20 по 01.01.2011 00:00 и еще хвост в 2011 году

Offline Anik

 • Moderator
 • *****
 • Posts: 2325
 • Gender: Male
Re: 2010. Ингрессии и статики
« Reply #3 on: 27.10.2009 19:06:49 »
Надо для календаря на 2010 выбрать одну из двух белых лун:

28.10.2009 05:22   Sel   >   Gem
12.11.2009 17:46   WMo   >   Tau

Посмотреть какая из этих двух точек лучше сработает на изменение пространства, ту и включить в бланк на следующий год.
Время еще немножко есть.
Одна из точек завтра. Вторая - в середине ноября.


А на 2010 - вот точки:

27.05.2010 15:40   Sel   >   Can
13.06.2010 19:16   WMo   >   Gem
24.12.2010 23:57   Sel   >   Leo

Offline Anik

 • Moderator
 • *****
 • Posts: 2325
 • Gender: Male
Re: 2010. Ингрессии и статики
« Reply #4 on: 23.12.2009 15:20:15 »
Добавил в форумный календарь все события 2010 года

Offline Alica

 • Access Level 2
 • **
 • Posts: 1868
 • Gender: Female
Re: 2010. Ингрессии и статики
« Reply #5 on: 23.12.2009 16:58:10 »
Ингрессии хорошо смотрятся в календаре  :yes-yes:

Но у меня на экране день 18 января  2010 выглядит так:

Events: 04:10:17 Jup
 > Psc, 08:17:00 Moo
 > Psc, 16:34:31 Ven
 > Aqr

а можно, чтобы так:

Events:
04:10:17 Jup  > Psc,
08:17:00 Moo  > Psc,
16:34:31 Ven  > Aqr

Offline Anik

 • Moderator
 • *****
 • Posts: 2325
 • Gender: Male
Re: 2010. Ингрессии и статики
« Reply #6 on: 23.12.2009 17:10:17 »
нет

да и что-то вроде "19:28 Nod R 21°14'19"Cap" всё равно не вместится

Offline Alica

 • Access Level 2
 • **
 • Posts: 1868
 • Gender: Female
Re: 2010. Ингрессии и статики
« Reply #7 on: 10.01.2010 12:09:24 »
Аник, а можно развороты Меркурия выделить ярче?

15.01.2010 D   
18.04.2010 R
12.05.2010 D 
10.12.2010 R 
30.12.2010 D