Baltic IT Consulting
rulv

Top.LV
Internet Map
Since 2010 January
free counters

Nauda – negatīvs labums: par to, tāpat kā par veselību, domā vienīgi tad, kad tās nav.

Aleksejs Apuhtins

 
Galvenā / Par mūsu uzņēmumu / Mūsu ideoloģija

Mūsu ideoloģija

Tēzes un pētījumi

Galvenās tēzes:

 1. Visi uzņēmuma darbinieki uzņēmuma darbu uzskata par savējo
 2. Visas uzņēmuma problēmas darbinieki uztver kā savas personīgās
 3. Galvenais darbinieku uzdevums – sniegt savu ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē
 4. Galvenās prioritātes darbā – kvalitāte un mūsdienīgums
 5. Neviens iekšējais uzņēmuma jautājums nedrīkst iziet ārpus tās robežām
 6. Katrs uzņēmuma darbinieks – tās neatņemama un neaizstājama sastāvdaļa
 7. Darbinieka iekšējā disciplīna – uzņēmuma panākumu ķīla
 8. Katrs uzņēmuma darbinieks – tā seja, un katrs viedoklis – vērtīgs
 9. Katrs uzņēmuma projekts – solis uz civilizēto informatizētu nākotni
 10. Uzņēmuma administrācija ir pieejama dialogu veidošanai ar darbiniekiem
 11. Uzņēmuma darbinieki ir pieejami dialogu veidošanai ar administrāciju
 12. Jebkurš ieguldījums pozitīvā atgriežas kā pozitīvs
 13. Jebkurš ieguldījums negatīvā atgriežas kā negatīvs
 14. Ir svarīgi, lai pašiem būtu sava veselīga informācijas struktūra, jo citādi nav jēgas
 15. Lai prastu strādāt, jāprot atpūsties
 16. Lai prastu strādāt kopīgi, ir jāprot kopīgi atpūsties
 17. Jebkurš uzņēmuma sasniegums – katra atsevišķa darbinieka sasniegums
 18. Jebkura uzņēmuma neveiksme – mūsu kopīgā neveiksme
 19. Lokālie konflikti grauj uzņēmuma veselumu
 20. No mums visiem ir atkarīga uzņēmuma izaugsme
 21. Mēs visi esam atkarīgi no uzņēmuma izaugsmes

Secinājumi no galvenajām tēzēm:

 1. Uzņēmums strādā tikai pie tiem projektiem, kuri nekaitē tā imidžam
 2. Katru potenciālo pasūtījumu izskata uzņēmuma Valde
 3. Jebkurā realizējamajā projektā uzņēmums līdz galam ievēro klienta intereses
 4. Visi uzņēmuma darbinieki ir vienādi ieinteresēti labvēlīgas atmosfēras pastāvēšanā
 5. Uzņēmuma administrācija ir ieinteresēta darbinieku labklājības nodrošināšanā
 6. Uzņēmuma darbinieki ir ieinteresēti administrācijas noteiktās kārtības īstenošanā
 7. Visi uzņēmuma darbinieki dara vienotu darbu un skaidri saprot, kādu

Secinājumi pēc secinājumiem:

 1. Darbinieks, kurš savas intereses ir nostādījis augstāk par uzņēmuma interesēm – ir vājais posms
 2. Klienti – ļoti svarīgi, bet labais vārds un tīras rokas – ir svarīgāk
 3. Administrācija ir nepieciešama tikai tāpēc, lai visiem būtu labāk ar to nekā bez tās