Baltic IT Consulting
rulv

Top.LV
Internet Map
Since 2010 January
free counters

Panākumi nekad nemēdz būt kā fināls

Vinstons Čerčils

 
Galvenā / Par informācijas konsaltingu

Par informācijas konsaltingu

Mūsdienās cilvēki saskata datoru sistēmas kā galveno risinājumu informācijas aprites sakārtošanai. Izdalot līdzekļus tehnikas un programmu nodrošinājumam, cilvēku sirdīs iemājo cerība, ka daudzas viņu problēmas līdz ar to tiks atrisinātas. Taču prakse ir pierādījusi, ka lielākā problēmu daļa tā arī paliek neatrisināta, bet gan kaunīgi vualizējas ar datoru sistēmām un turpina destruktīvo iedarbību uz uzņēmuma informācijas veselumu.

Jebkurā uzņēmuma (organizācijā, iestādē) pati galvenā sastāvdaļa – tā ir informācija. No informācijas aprites sakārtotības ir atkarīgs uzņēmuma (organizācijas, iestādes) informācijas drošums kopumā.

Optimizējot informācijas plūsmu darbinieku vidū, līdz minimumam var samazināt informācijas izkropļojumus un aiztures, un atrast tos punktus informācijas struktūrā, kuros patiešām ir nepieciešami tehniskie līdzekļi.

Pirms datorizētas informācijas sistēmas plānošanas, projektēšanas un realizēšanas ir nepieciešams organizēt optimālu informācijas cirkulāciju, jo vienīgi tāds fundaments garantē informācijas risinājuma optimālumu un drošumu kopumā. Nepieciešams ņemt vērā katra informācijas posma specifiskās īpatnības (darbinieks, datorsistēma u.c.). Var izmantot psiholoģijas, socioloģijas, astroloģijas un citu informāciju tehnoloģiju metodes, un jau uz pilnvērtīga informācijas pamata uzbūvēt datorizētu informācijas sistēmu. Vēl vairāk – vairāki reāli projekti ir parādījuši, ka tāda pieeja ļauj būtiski ieekonomēt klienta līdzekļus uz viņa dabisko informācijas resursu pārdales rēķina.

Daudzi uzskata, ka informācija maksā dārgi. Mēs, savukārt, uzskatām, ka informācija pati par sevi nemaksā neko. Dārgi maksā droša un pareizi strukturēta informācija, kuru var ātri iegūt vajadzīgajā brīdī un tieši šādā veidā, kādā tas ir nepieciešams.