Baltic IT Consulting
rulv

Top.LV
Internet Map
Since 2010 January
free counters

Paļauties uz “leikoplastu” un “aspirīnu” nevar.
Dziļākās hroniskās problēmas paliek neatrisinātas.

Stivens R.Kovi

 
Galvenā / Pakalpojumi

Pakalpojumi

Bez pamata pakalpojuma – konsaltinga, kas ir aprakstīts nodaļā “Informācijas konsaltinga posmi”, uzņēmums „Baltic IT Consulting” piedāvā šādus pakalpojumus:

Risinājuma ekspertīze, ko piedāvājis trešais uzņēmums attiecībā uz atbilstību prasībām

Mēs veicam neatkarīgu novērtējumu, datortehnikas vai programmatūras firmas-piegādātājas attiecībā uz optimālumu un atbilstību organizācijas prasībām.

Programmu kompleksu atlase

Daudzi uzņēmumi izvēlas neveikt programmatūras pasūtīšanu pie firmām-ražotājām, bet gan pirkt gatavus programmu kompleksus. Šajā gadījumā var rasties sekojoši jautājumi:

  • Kādi tieši uzdevumi ir jārisina pērkamajam produktam?
  • Kādu tieši produktu izvēlēties visu tirgū esošo vidū?

Mūsu uzņēmums piedāvā šādus šo jautājumu risinājumus: mēs veicam detalizētu uzņēmuma vajadzību sistēmas analīzi un salīdzinām iegūto tehnisko uzdevumu ar visu pirkšanai pieejamo programmu kompleksu funkcionālo iespēju aprakstu. Šāda salīdzinājuma rezultāts ir pasūtītāja vajadzību un produktu iespēju salīdzinoša tabula, uz kuras pamata ir iespējams izvēlēties daudz optimālāku produktu.

Klasiska sistēmas analīze un tehniskā uzdevuma sagatavošana programmatūras nodrošināšanai

Tehniskais uzdevums – dokumentu pakete, kas nepieciešama programmatūras produkta realizācijai. Sistēmas analīze – informācijas iegūšanas process no klienta par projektējamā programmatūras produkta nepieciešamajām funkcionālajām iespējām un šīs informācijas noformēšana tehniskā uzdevuma veidā.

Tā kā šajā programmatūras produkta projektēšanas posmā tiek ieliktas tā galvenās funkcionālās iespējas, un pat vismazākais tehniskā uzdevuma labojums, kas tiek izdarīts šajā posmā, nes sev līdzi lielu daudzumu izmaiņu projektā, tad šis posms programmatūras konstruēšanā ir pats atbildīgākais.

Kā prakse pierāda, daudzi uzņēmumi, kuri nodarbojas ar programmēšanu, par neizdevīgu uzskata pastāvīgi uzturēt lielus speciālistu štatus, lai veiktu sistemātisku analīzi, jo sadarbība ar mūsu uzņēmumu var interesēt arī programmu firmas-ražotājas.

Programmatūras neatkarīgā testēšana

Šis pakalpojums var izraisīt interesi vietējām programmatūras firmām-ražotājām. Mūsu uzņēmums var veikt šīs firmas izgatavotā programmas produkta neatkarīgo ekspertīzi un sniegt slēdzienu par tā funkcionālajām iespējām un kvalitāti.

Interesi par šādu pakalpojumu var izraisīt, piemēram, ar to, ka programmatūras firmās-izgatavotājās reti sastopamas atsevišķas nodaļas, kuras nodarbojas tikai ar QA (Quality Assurance – Kontrole un kvalitātes garantija).

Tikla analīze un tīkla restrukturizācijas risinājumi

Kad uzņēmumā vai nu nav vispār vai darbojas jau morāli novecojis datoru tīkls, tas vienmēr atspoguļojas uz uzņēmuma darbu kopumā. Parādās neattaisnojami kavējumi dokumentu apstrādē, rodas neparedzēti un regulāri iekārtu bojājumi, par neiespējamu kļūst jaunāko informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošana.

Kad šādā gadījumā uzņēmums nolemj izveidot vai atjaunot datoru tīklu, rodas virkne jautājumu, piemēram:

  • Kādus datorus izvēlēties?
  • Kādus serverus uzstādīt?
  • Kādas papildus iekārtas ir nepieciešamas?
  • Kā organizēt vairāku līmeņu pieeju datiem?

Uz lielu daļu līdzīgu jautājumu spēj atbildēt jebkurš datoriekārtu tirdzniecības uzņēmums. Vēl vairāk, tas spēj arī realizēt klienta vajadzības, piegādājot tam visu nepieciešamo iekārtu. Bet neliels, bieži vien pat vidējs uzņēmums nespēj nodrošināt lielu datoru un iekārtu piegādi, bet visi lielie uzņēmumi ir rietumu datoriekārtu firmu-ražotāju pārstāvji (parasti vienas vai divu). Tāpēc kļūst par neiespējamu pasūtītājam iesniegt jaukta veida risinājumu (kad viena daļa iekārtu attieksies uz vienu tirdzniecības marku, bet otra daļa – uz citu). Līdzīgi risinājumi bieži vien mēdz būt optimālāki par tiem, kuri pamatojas uz vienas tirdzniecības markas tehniku, ja ne funkcionalitātes ziņā, tad vismaz izmaksu ziņā.

Drošības politikas izstrāde

Kā zināms, lokālā datortīkla pieslēgšana Interneta tīklam var nest sev līdzi attāla lietotāja datu ieguvi, kas glabājas lokālajā tīklā. Šāds nesankcionētas pieejas veids datiem saucas par ielaušanos. Ielaušanās sekas var būt gan daļēja, gan arī pilnīga uzņēmuma datu zaudēšana vai arī tās informācijas publicēšana, kas uzņēmumā tiek uzskatīta par iekšējo, bet varbūt pat par konfidenciālu.

Ielaušanās ir novēršama gan ar programmu, gan ar tehniskajiem līdzekļiem. Neraugoties uz to, ka 100% datu aizsardzības garantiju, pieslēdzoties internetam, sniegt nav iespējams, tomēr pastāv iespēja līdz minimumam samazināt ielaušanās risku.

Mūsu uzņēmums var izstrādāt datu aizsardzības metodi, kas pamatojas uz klienta vajadzībām un vēlamo aizsardzības līmeni.

No pārdevējiem neatkarīgas konsultācijas jebkurā ar IT saistītā jautājumā