Baltic IT Consulting
rulv

Top.LV
Internet Map
Since 2010 January
free counters

Iedzīvoties lielā naudā – drosme; saglabāt to – gudrība, bet prasmīgi tērēt – māksla.

Bertolds Averbahs

 
Galvenā / Par mūsu uzņēmumu

Par mūsu uzņēmumu

Uzņēmums „Baltic IT Consulting” savu darbību uzsāka Rīgā, 1999.gada rudenī.

Sākotnējā ideja bija informācijas risinājuma izvēles atdalīšana no tās realizācijas, jo jebkura pakalpojuma (preces) pārdevējs vai ražotājs ir ieinteresēts tieši sava risinājuma (pakalpojuma, preces) pārdošanā, un, dabiski, tas nespēj būt objektīvs. Savukārt neatkarīgs eksperts var atļauties bezkaislīgāk raudzīties uz informācijas uzdevumu, jo neatkarīga eksperta instrumentu izvēle nav saistīta ar izstrādātāja vai pārdevēja rīcībā esošajiem līdzekļiem.

Tāpat arī par konsalteri nevajadzētu būt kāda uzņēmuma pārstāvim, kas tirgū piegādā gatavu produkciju vai risinājumu, jo šajā gadījumā ieteiktie padomi tāpat var izrādīties neobjektīvi – tie var tikt orientēti tikai uz kāda konkrēta pakalpojuma (preces) pārdošanu.

Informācijas konsaltinga koncepcijas izstrādes gaitā radās atklāsme, ka pretēji vispārpieņemtajai attieksmei pret IT kā pamatā tikai datoru tehnoloģiju sfēru ir vērts par informācijas tehnoloģijām uzskatīt jebkuras tehnoloģijas, kas ir saistītas ar informāciju. Mēs esam pārliecināti, ka vienīgi balstoties uz šādu pieeju, pastāv iespēja veidot optimālas informācijas sistēmas.

Mēs fokusējam uzmanību uz informāciju kā uz jebkura procesa būtiskāko komponentu, datoru tehnoloģijas izmantojot tikai kā līdzekli informācijas plūsmu organizēšanā. Ja informācija uzņēmuma iekšienē cirkulē bez izkropļojumiem un bez aizķeršanās, tad šādas sistēmas datorizācija norisināsies ātrāk, izmaksās lētāk un rezultāts būs labāks. Nav īpaši lietderīgi būvēt datorizētu informācijas sistēmu nesakārtotu procesu vidē.

Lai sakārtotu uzņēmuma informācijas aprites vidi, ir nepieciešams veikt rūpīgu informācijas plūsmu izpēti, tās jāoptimizē un jāizstrādā rīcības plāns optimālo risinājumu realizācijai dzīvē.

Mēs par savu misiju uzskatām:

  • Formēt sabiedrībai jaunu priekšstatu par informācijas tehnoloģijām;
  • Panākt tirgū sapratni, ka lielākā informācijas problēmu daļa ir jārisina ar informācijas cirkulācijas optimizāciju un dabīgo informācijas resursu pārdalīšanu, un mazākā daļa – ar datorsistēmām.