Baltic IT Consulting
rulv

Top.LV
Internet Map
Since 2010 January
free counters

Paļauties uz “leikoplastu” un “aspirīnu” nevar.
Dziļākās hroniskās problēmas paliek neatrisinātas.

Stivens R.Kovi

 
Galvenā / Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes (Q&A)

Q: Kas ir informācijas konsaltings?

A: Tas ir pakalpojumu komplekss, kuru var kvalitatīvi sniegt vienīgi neatkarīgs eksperts. Šeit tiek ietverts arī informācijas audits un visas iespējamās ekspertīzes, kā arī informācijas plūsmu optimizācija un risinājumu izstrāde informācijas struktūras atveseļošanā.

Q: Kāpēc konsultācijai ir noteikti jābūt neatkarīgai?

A: Pirmkārt, vienīgi neatkarīgs eksperts, kurš neko neražo, neko nepārdod un neko nereklamē, savā darbā var brīvi izmantot visus pasaulē esošos mehānismus. Citādi eksperts ir piesaistīts un aprobežojas ar to līdzekļu komplektu, kuru viņš piedāvā tirgū. Bet otrkārt, mēs atdalām jēdzienus “konsultants” un “konsalters”. Mūsu skatījumā pirmā uzdevums – konsultēt, sniegt padomu. Bet otrā uzdevums – atklāt problēmu avotus un rast to risinājumu veidus.

Q: Kādos uzņēmumos (organizācijās, iestādēs) ir pielietojams informācijas konsaltings?

A: Visur, kurās pastāv informācijas plūsmas, piemēram, tajā skaitā arī Botāniskajā dārzā.

Q: Kāpēc Botāniskajā dārzā ir vajadzīgs informācijas konsaltings, jo tur taču nav daudz datoru?

A: Tur jau tā lieta, ka IT – informāciju tehnoloģijas. Datoru tehnoloģijas – tā ir tikai viena no informāciju tehnoloģijam.

Q: Kāpēc tiek piedāvāts jauns IT modelis?

A: Tāpēc, ka sabiedrības apziņā pastāvošais informāciju tehnoloģiju modelis ir pārāk cieši saistīts ar datoru tehnoloģijām. Piedāvājam atcerēties, ka “informācija” – nenozīmē to pašu ko “dators”.

Q: Kas ir informācijas plūsma?

A: Informācijas plūsma – informācijas kustība no posma uz posmu. Par posmiem informācijas struktūrā pamatā ir cilvēki. Ar sarunu, datoru, telefonu un papīru starpniecību viņi apmainās ar informāciju.

Q: Kas ir informācijas konsaltinga pamatā?

A: Tas sastāv no vairākiem posmiem. Pirmais – ir jānoskaidro un jāfiksē (jāuzzīmē) informācijas struktūras tekošais modelis. Tam ir nepieciešama intervija ar katru uzņēmuma darbinieku, lai noskaidrotu caur viņu ejošās informācijas plūsmas.

Q: Ko pēc tam darīt ar šo shēmu?

A: Pirmkārt, to būs interesanti un noderīgi redzēt pašiem uzņēmuma darbiniekiem. Uz tajā būs skaidri saskatāmas visas “sarežģītās” zonas. Bet, otrkārt, šī shēma kļūst par galveno tālākiem informācijas konsaltinga posmiem.

Q: Vai konsaltinga gaitā tiek ievērota konfidencialitāte?

A: Visi „Baltic IT Consulting” darbinieki parakstās par informācijas neizplatīšanu, kas iegūta konsaltinga gaitā. Par konfidenciālu mēs uzskatām jebkuru informāciju, ko iegūstam no klienta, tajā skaitā uzņēmumu nosaukumus un darbinieku vārdus.

Q: Cik maksā informācijas konsaltings?

A: Dārgi, jo visi ir ieinteresēti risinājumu pareizumā. Kā uzrāda statistika, aptuveni 70% no jebkura IT projekta cenas sastāda tieši tas process, kuru mēs esam nolēmuši izdalīt kā atsevišķu pakalpojumu un saukt par “Informācijas konsaltingu”. Katrā konkrētā projektā mēs gribētu risināt samaksas jautājumu atsevišķi, jo cena ir atkarīga no darba apjoma un sarežģītības.

Q: Kādas garantijas ir tam, ka konsaltings panāks pozitīvu rezultātu?

A: Mēs ļoti rūpīgi izvēlamies speciālistus, jo esam ieinteresēti pozitīva gala iznākuma sasniegšanā ne mazāk par saviem klientiem.

Q: Vai ir iespējams iztikt bez informācijas konsaltinga veikšanas?

A: Protams. Var katrā kāda izvēlētajā punktā novietot pa datoram un savu informācijas sistēmu uzskatīt par mūsdienīgu un pilnvērtīgu. Taču lielākā daļa pastāvošo problēmu informācijas cirkulācijā paliks tajās pašās vietās, kur bija. Informācijas konsaltings ir vajadzīgs tiem, kuri vēlas, lai informācijas plūsmas nevis traucētu viņiem strādāt, bet gan strādātu viņu labā.